ویکی‌لیکس صحنه‌گردان اصلی نشست‌های شورای همکاری خلیج‌فارس را اعلام کرد

رای دادگاه درباره عمارت مسعودیه صادر نشده/مزایده یا مرمت عمارت نامشخص است
ایرنا نوشت: شبکه ویکی لیکس با انتشار سندی فاش کرد که طراحی موضوع ها دراجلاس سالانه سران شورای همکاری خلیج فارس به طور مستقیم و به دستور دولت انگلیس صورت می گیرد.

رای دادگاه درباره عمارت مسعودیه صادر نشده/مزایده یا مرمت عمارت نامشخص است