«کار خانگی» ۲ اجرایی شد

رایزنی برای ترجمه معکوس در نمایشگاه کتاب بلگراد
اجرای نمایش برگزیده بیستمین جشنواره تئاتر دانشگاهی تا ۸ آبان ماه در تالار مولوی تمدید شد.

رایزنی برای ترجمه معکوس در نمایشگاه کتاب بلگراد