عرضه کتاب هنوز سنتی است

راه ورود زنان به انتخابات ریاست‌جمهوری را باز کنیم
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در پخش کتاب به روز حرکت نکردیم و آنچنان که شایسته است برای آن تبلیغ نشد.

راه ورود زنان به انتخابات ریاست‌جمهوری را باز کنیم