برجام یک مسئله ملی است / دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت می کند

راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: مسئله برجام برای کشور یک مسئله ملی است.

راه نجات اقتصاد کشور توجه به پروژه های اقتصاد مقاومتی است