حفر چاه از مغازه‌های مجاور پلاسکو برای راه‌یافتن به موتورخانه/ تکذیب شنیدن صدای ناله از زیر آوار

راه دشوار رسیدن به محبوس‌شدگان پلاسکو با حجم گسترده آوار/ برایشان دعا کنید
مهر نوشت: سخنگوی سازمان اتش نشانی و خومات ایمنی شهرداری تهران گفت: عملیات امداد رسانی ادامه دارد و قرار است از مغازه های مجار برای راه یافتن به موتور خانه چاه حفر شود.

راه دشوار رسیدن به محبوس‌شدگان پلاسکو با حجم گسترده آوار/ برایشان دعا کنید