نزدیک به صددر صد جمعیت همدان از نعمت گاز بهره مند هستند

راه اندازی نیروگاه ۳۲ مگاواتی پارس‌آباد با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیاردی بخش خصوصی
مدیرعامل شرکت گاز همدان گفت: تمامی شهرهای استان همدان و 962 روستای استان با جمعیت 98.5 درصد از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

راه اندازی نیروگاه ۳۲ مگاواتی پارس‌آباد با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیاردی بخش خصوصی