رسید عابربانک در عملیات کارت به کارت، مدرک قانونی است؟

راه اندازی دورشوال در منطقه چالوس
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: یکی از مواردی که در مبادلات پولی کارت به کارت به واسطه خود پردازها می توان به آن استناد کرد،رسیدهایی است که بعد از اتمام عملیات نقل و انتقالِ وجوه،از دستگاه مذکور دریافت می شود.

راه اندازی دورشوال در منطقه چالوس