رای ایرانی هم باعث نشد بهترین گلر دنیا به توپ طلا نزدیک شود

راه‌اندازی ترجمه هم‌زمان مکالمات تلفنی با موبایل و تلفن ثابت در اسکایپ
جیانلوئیجی بوفون، نهمین بازیکن برتر سال 2016 شد.

راه‌اندازی ترجمه هم‌زمان مکالمات تلفنی با موبایل و تلفن ثابت در اسکایپ