اشتون کارتر مسکو را متهم کرد

راهکاری برای حل بحران وضعیت بلبشوی ساخت و ساز در تهران
مهر نوشت: در حالی که فایل صحبت‌های خصوصی کری نشان می‌دهد که او گفته است که روسیه برای مبارزه با داعش وارد سوریه شد، «اشتون کارتر» وزیر دفاع آمریکا بار دیگر مسکو را به عدم مقابله با داعش متهم کرد.

راهکاری برای حل بحران وضعیت بلبشوی ساخت و ساز در تهران