باوند: برجام بعید است نقض شود | بازگشت به گذشته ممکن نیست

راهکاری برای تسریع در احقاق حقوق بشر
هرمیداس باوند دیپلمات بازنسشته و قدیمی و کاشناس مسائل بین المللی با حضور در کافه خبر خبرآنلاین سناریوهای متفاوت حضور ترامپ در خاورمیانه، روابط روسیه و آمریکا و تاثیر آن بر ایران را مورد کنکاش قرار دادند.

راهکاری برای تسریع در احقاق حقوق بشر