برگزاری رویداد کارآفرینی هم‌نت فناوری اطلاعات و ارتباطات در اصفهان

رئیس دانشگاه کردستان: جامعه امروز بیش از همیشه به نقد دانشجویان نیاز دارد
رویداد کارآفرینی هم نت فناوری اطلاعات و ارتباطات (هم نت ict) فردا سه شنبه 16 آذر ماه 95 در اصفهان آغاز می شود.

رئیس دانشگاه کردستان: جامعه امروز بیش از همیشه به نقد دانشجویان نیاز دارد