الکی مثلا تصادف‌ کردیم!

رئیس جمهور پیشین پرتغال درگذشت
در حاشیه انتشار گزارش تصادف های ساختگی و دریافت دیه، نازنین جمشیدی این کارتون را در روزنامه شهروند منتشر کرد.

رئیس جمهور پیشین پرتغال درگذشت