خداحافظی خارجی‌های والیبال ارومیه

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فردیس منصوب شد
سه بازیکن و مربی خارجی شهرداری ارومیه، این شهر را به مقصد ایتالیا ترک کردند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فردیس منصوب شد