چیت‌چیان خبر داد: افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان

رئیس‌جمهور جدید ازبکستان انتخاب شد
ایرنا نوشت: وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران با انتقاد از متناسب نبودن حجم مبادلات تجاری ایران و ارمنستان، بر هدایت بخش های خصوصی و دولتی دو کشور برای افزایش مبادلات و سرمایه گذاری های مشترک تاکید کرد.

رئیس‌جمهور جدید ازبکستان انتخاب شد