اظهارات نامزد ریاست سیا درباره ایران و برجام

رئیس‌جمهوری رومانی ارتحال آیت‌الله رفسنجانی را تسلیت گفت
مهر نوشت: شب گذشته نامزد تصدی ریاست سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در کنگره حاضر شد و ضمن تشریح برنامه ها، دیدگاه خود درباره ایران و برجام را نیز بیان کرد.

رئیس‌جمهوری رومانی ارتحال آیت‌الله رفسنجانی را تسلیت گفت