ترامپ فرمان اجرایی جدید را امضا کرد

رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری
ایرنا نوشت: ترامپ برای تحقق شعار انتخاباتی خود، فرمان اجرایی جدیدی را امضا کرد که به موجب آن آژانس های فدرال موظف به اصلاح برنامه صدور روادید H1-B هستند؛ اقدامی که شرکت ها را در جذب نیروی کار خارجی با مشکل جدی مواجه می کند.

رئال‌مادرید 4 – بایرن‌مونیخ 2/ صعود کهکشانی‌ها در شب اشتباهات داوری