اینفوگرافیک | مردم ایران به کدام جریان سیاسی گرایش بیشتری دارند؟

ذوب‌آهن گربه سیاه پروفسور/ طلسم برانکو شکسته می‌شود؟
نتایج نظرسنجی «ایسپا» نشان می‌دهد ۲۸ درصد از مردم خود را به اصلاح‌طلبان و ۱۵درصد به اصولگرایان نزدیک می‌دانند ،۳۰درصد خود را به این دوگروه نزدیک نمی‌دانند و ۲۵درصد گرایش سیاسی مشخصی ندارند.

ذوب‌آهن گربه سیاه پروفسور/ طلسم برانکو شکسته می‌شود؟