موارد عفو رهبری از سال ۶۸ تا ۹۵

دیپلمات فراری کره‌شمالی پناهنده شد
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR در اطلاع‌نگاشت «عفو» به بازخوانی موارد عفوهای رهبری از سال ۶۸ تا ۹۵ پرداخته است.

دیپلمات فراری کره‌شمالی پناهنده شد