اینفوگرافیک | ۷ دستاورد مهم هنری ایران در سال ۱۳۹۵

دیوارنشینی ایرانی‌ها در بازی با چین بازتاب جهانی داشت
در اینفوگرافیک زیر ۷ دستاورد مهم هنری ایران در سال ۱۳۹۵ را می‌بینید.

دیوارنشینی ایرانی‌ها در بازی با چین بازتاب جهانی داشت