بدسلیقه مثل کی‌روش/ انتظاری که به وقوع نپیوست

دیده‌بان حقوق‌بشر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را متهم کرد
با گذشت چند روز از برگزاری بازی تیم ملی ایران برابر سوریه هنوز نیز می توان نکاتی از این بازی را مورد توجه قرار داد.

دیده‌بان حقوق‌بشر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را متهم کرد