پرورش: هما به این آب و خاک جان تازه‌ای دمید

دیدار نمایندگان ۷۰۰ منتقد با مدیر‌کل دفتر موسیقی/ جشنواره موسیقی فجر اساسنامه‌دار می‌شود
مدیرعامل ایران ایر گفت: همکاری هما و ایرباس، صحنه بی‌بدیل همکاری با بسیاری از کشورهای اروپایی خواهد بود و این حلقه به سادگی گسستنی نیست.

دیدار نمایندگان ۷۰۰ منتقد با مدیر‌کل دفتر موسیقی/ جشنواره موسیقی فجر اساسنامه‌دار می‌شود