استاندار ایلام:تا پایان سال هشتاد و پنج درصد جمعیت روستایی ایلام گاز دار می‌شوند

دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز
استاندار ایلام با مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران است.

دیدار مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان البرز