فم تور رسانه ای ؛ طرحی برای جان دادن به گردشگری داخلی

دیدار رییس مجمع نمایندگان لرستان با وزیر نفت
گردشگری به عنوان حلقه مفقوده ایجاد شغل در ایران باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. در این بین لزوم توجه به گردشگری داخلی می تواند ضمن افزایش همبستگی ملی و افزایش عرق ملی، استانهای کم برخوردار نظیر ایلام را وارد مدار توسعه نماید. در روزهای گذشته ایلام میزبان تور آشنایی با خبرنگاران حوزه گردشگری بود، اتفاقی میمون که حوزه گردشگری ایلام را در کانون توجه رسانه ها قرار داد.

دیدار رییس مجمع نمایندگان لرستان با وزیر نفت