راهکارهایی برای مقابله با تروریسم و افراط گرایی در تازه‌ترین مقاله ظریف

دیدار رودروی نهاوندیان با گورخواب‌ها
وزیر خارجه کشورمان در مقاله‌ای چند راهکار درباره مقابله با تروریسم ارائه کرده است.

دیدار رودروی نهاوندیان با گورخواب‌ها