گره مشکلات عمو چنگیز به دست شهرداری قائمشهر باز شد

دیدار تنی چند از اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت با خانواده آتش نشان شهید بهمن عبدی
شهرداری قائمشهر در یک حرکت انسان دوستانه هزینه حضور در خانه سالمندان یکی از شهروندان نامدار این شهر را بر عهده گرفت.

دیدار تنی چند از اعضای شورای اسلامی و شهردار رشت با خانواده آتش نشان شهید بهمن عبدی