عدم رضایت از نظام اداری یکی از آسیب های اجتماعی است

دیدار بهرام رادان، آتیلا پسیانی، رضا یزدانی، سحر دولتشاهی و … با مقامات رسمی تایلند/ عکس
جانشین بازرسی ستاد مرکزی صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزارت کشور امروز در سیزدهمین کارگروه صیانت از حقوق شهروندی استان مرکزی در اراک با بیان این مطلب گفت : مقام رهبری مقوله آسیب های اجتماعی را با جدیت تمام دنبال می کنند که این خود بیانگر اهمیت موضوع است.

دیدار بهرام رادان، آتیلا پسیانی، رضا یزدانی، سحر دولتشاهی و … با مقامات رسمی تایلند/ عکس