دانشگاه تهران برای دوره خدمت نظام وظیفه، سرباز امریه می‌پذیرد

دیدارریاست شورای حل اختلاف شهرستان رشت و تنی چندازمدیران ارشداداره گازو هلال احمراستان با آتش نشانان
دانشگاه تهران اعلام کرد برای طی دوره خدمت نظام وظیفه فارغ‌التحصیلان نخبه، سرباز امریه می‌پذیرد.

دیدارریاست شورای حل اختلاف شهرستان رشت و تنی چندازمدیران ارشداداره گازو هلال احمراستان با آتش نشانان