11 واحد صنایع کشاورزی در البرز موفق به دریافت پروانه بهره برداری شدند

دکتر نجفی : هزار و 100 میلیارد تومان در دولت یازدهم برای تکمیل راه آهن اختصاص یافت
ایرنا نوشت: مدیر صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت که در سال گذشته 11 واحد صنایع کشاورزی موفق به دریافت پروانه بهره برداری شدند.

دکتر نجفی : هزار و 100 میلیارد تومان در دولت یازدهم برای تکمیل راه آهن اختصاص یافت