ابراز نگرانی از خرید و فروش دارو در تلگرام

دو پرسپولیسی ممنوع‌التصویر شدند
میزان نوشت: نایب رئیس انجمن صنعت پخش، گفت: ایجاد بازارهای ثانویه مانند خرید و فروش دارو در کانال‌های تلگرامی، نگران کننده و تاسف‌آور است‌.

دو پرسپولیسی ممنوع‌التصویر شدند