روسیه به درخواست کسپرسکی مایکروسافت را به دادگاه ضد تراست می‌کشاند

دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی
تحقیقات حکومت روسیه از مایکروسافت بابت نقض قوانین ضد تراست در این کشور آغاز شد.

دو هدف پیش روی نیمار؛ اول رکورد پله، بعد رکورد دایی

نصب بیتالک