تاکید معاون استاندار سمنان بر فراهم کردن زیرساختهای روستای سنرد گرمسار

دو هتل در استان سمنان افتتاح می شود
معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان بر فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز برای احیا و ساماندهی روستای سنرد گرمسار تاکید کرد

دو هتل در استان سمنان افتتاح می شود