معجزه زیدان برای ثبت رکورد 40بازی بدون شکست‼️

دو نفر چینی به اتهام حمله تروریستی کلوپ شبانه رینا در استانبول دستگیر شدند
سایت خبری آی‌اسپورت از رکورد 40 بازی بدون شکست برای رئال نوشت.

دو نفر چینی به اتهام حمله تروریستی کلوپ شبانه رینا در استانبول دستگیر شدند