پاسخ ترکمنستان‌ها به شرکت ملی گاز ایران

دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و موادمخدر
وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکید می‌کند ،اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شده زیرا در این اطلاعیه همه ایرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع صحت ندارد.

دو بخشنامه دیوان عالی کشور درباره پرونده‌های حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و موادمخدر