کنایه روحانی به صداوسیما بخاطر سانسور سخنانش/برخی 20سال است هرچه پیشگویی کردند برعکس درآمده است/6

دومین پیروزی صبا در لیگ شانزدهم
روحانی گفت: اینکه برخی مفاد حقوق شهروندی هنوز اجرایی نمی شود متأسف هستم. من همواره این مسائل را از طریق وزیر دادگستری که پیوند دو قوه مجریه و قضائیه است پیگیری می‌کنم.

دومین پیروزی صبا در لیگ شانزدهم