فیلم | گزارشی از افتتاح ۴ طرح بزرگ پتروشیمی

دومین همایش فرهنگ و ادبیات بومی لرستان برگزار می شود
۴ طرح بزرگ پتروشیمی با عایدی سالانه ١ میلیارد و ٥٢٥ میلیون دلار تا دقایقی دیگر افتتاح می‌شود.

دومین همایش فرهنگ و ادبیات بومی لرستان برگزار می شود