کارگردان ایرانی حاضر در برلین: «تمارض» به دنبال ارج نهادن به تخیل است

دومین خطر هم از بیخ گوش تراکتورسازی گذشت
فیلم سینمایی «تمارض» به کارگردانی عبد آبست در هشتمین روز جشنواره برلین به نمایش درآمد و بعد از نمایش فیلم، کارگردان در سالن نمایش به سوالات منتقد جلسه و مخاطبان پاسخ داد.

دومین خطر هم از بیخ گوش تراکتورسازی گذشت