پناهیان: یک وزیر حتی قدرت ندارد به تنهایی بر زیر مجموعه خود نظارت کند

دولت یازدهم نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود
تسنیم نوشت:‌ حجت الاسلام پناهیان گفت: اگر تشکیلات وجود نداشته باشد، امکان نفوذ دشمن در کشور نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، سیاسیون باید برآمده از تشکیلات مردمی باشند، نه بر آمده از باندهای سیاسی.

دولت یازدهم نگذاشت اقتصاد ایران مانند ونزوئلا شود