دبیرکل حزب موتلفه: شورای نگهبان با ما قوم و خویشی ندارد /موتلفه دنبال حزب‌بازی نیست

دولت روحانی با درآمدهای ارزی چه کرد؟
ایسنا نوشت:دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: ما با سه پشتوانه مرامنامه حزب، تهیه برنامه برای اداره کشور و تهیه بانک اطلاعات‌ مدیران وارد انتخابات شده‌ایم.

دولت روحانی با درآمدهای ارزی چه کرد؟