سیدجلال حسینی: آقایان خواهش می‌کنم دست از سر پرسپولیس بردارید

دولت جدید لبنان تشکیل شد
پرسپولیس تهران بالاخره در اصفهان باخت تا طلسم نبردن ذوب‌آهن کماکان نشکند.

دولت جدید لبنان تشکیل شد