اسیری ایرانی که باعث برکناری سرلشکر عراقی شد

دوره افت قیمت نفت به پایان رسیده است
سرگذشت ملاصالح قاری (مترجم اسرای ایرانی) به نگارش رضیه غبیشی و به همت نشر شهید کاظمی قم در دسترس علاقه‌مندان به خاطرات جنگ قرار گرفته است.

دوره افت قیمت نفت به پایان رسیده است

دانلود برنامه ایمو