تصاویر | رقابت سوسک‌های شاخدار در تایلند‎

دوره آموزش سه روزه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار آغاز بکار کرد
مبارزه سوسک‌های شاخدار در شمال تایلند یکی از رقابت‌هایی است که هر ساله در این منطقه برگزار می‌شود. در این مسابقه سوسک‌های بازنده آزاد می‌شوند اما جایزه سوسک‌های برنده این است تا مراحل نهایی بالا بروند.

دوره آموزش سه روزه گروههای همیار زنان سرپرست خانوار آغاز بکار کرد