آلمان خواستار رفع تحریم قطر شد

دوبلور «جودی ابوت» و «پزشک دهکده» امشب به شبکه دو می‌آید
مهر نوشت: وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با همتای قطری خود، کشورهای عرب منطقه را به حل مسالمت آمیز بحران قطر فراخواند.

دوبلور «جودی ابوت» و «پزشک دهکده» امشب به شبکه دو می‌آید