افزایش امکانات رفاهی و ایجاد انگیزش بین پرسنل جمعیت

دهکده تفریحی باغستان نگین گردشگری کرج است
هفدهمین جلسه شورای معاونین جمعیت هلال احمر استان البرز درسال جاری صبح روز شنبه 11 دی ماه با حضور سرپرست جمعیت هلال احمر استان البرز و معاونین در سالن جلسات استان برگزار شد.

دهکده تفریحی باغستان نگین گردشگری کرج است