تصویری از دعوای زشت دو بازیکن روی نیمکت استقلال

دموکراسی به شیوه اردوغان!
دو یار استقلال در دقایق پایانی بازی استقلال و فولاد با هم درگیر شدند.

دموکراسی به شیوه اردوغان!