سنگ‌پرانی هواداران، 10 میلیون تومان خرج روی دست استقلال گذاشت

: دموکرات‌ها وزیران ترامپ را تائید نمی‌کنند
کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم‌های مختلف لیگ برتری اعلام کرد.

: دموکرات‌ها وزیران ترامپ را تائید نمی‌کنند