«آرامش باد» زرتشتیان یزدی به آیت الله هاشمی رفسنجانی

دلیل اصلی خرید جپاروف برای منصوریان
زرتشتیان یزدی مراسم یادبوی را برای آیت ا… هاشمی رفسنجانی در محل آتشکده یزد برپا کردند.

دلیل اصلی خرید جپاروف برای منصوریان