عکسی از اولین تمرین اشکان دژاگه با وولفسبورگ

دفاع قالیباف از عملکرد شهرداری تهران در املاک نجومی
اشکان دژاگه امروز اولین تمرین خود را با تیم وولفسبورگ انجام داد.

دفاع قالیباف از عملکرد شهرداری تهران در املاک نجومی