بهزیستی لرستان، میزبان چهارمین نشست مدیران منطقه ۶بهزیستی کشور

دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در پلدختر افتتاح شد
مدیرکل توانمندسازی معلولین سازمان بهزیستی کشور: 1 میلیون و 400 هزار نفر معلول ثبت سامانه بانک اطلاعاتی بهزیستی کشور می باشند

دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال در پلدختر افتتاح شد