کشف یک دستگاه فلزیاب و دستگیری 3 حفار غیرمجاز در رحیم آباد

دعوت پاروزنان گیلانی به چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاک
مجرمانی که قصد حفاری به قصد تحصیل اشیا عتیقه در بخش رحیم آباد را داشتند، به همت ضابطین پایگاه حفاظتی میراث فرهنگی شهرستان رودسر دستگیر شدند.

دعوت پاروزنان گیلانی به چهاردهمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کایاک