برای خرید پورشه چقدر باید هزینه کرد؟

دعوت استاندار از صندوق ذخیره شاهد برای سرمایه گذاری در کردستان
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: پورشه باکستر 2.0 مدل 2017 به مبلغ 565 میلیون تومان در بازار معامله می شود.

دعوت استاندار از صندوق ذخیره شاهد برای سرمایه گذاری در کردستان